RAM Kontroler 1.5 w produkcji

Od ostatniego wydania wersji programu minęło sporo czasu. Nie oznacza to jednak, że z aplikacją nic się nie dzieje. Wręcz przeciwnie, nowe opcje, które znajdują się w wersji 1.5 rzucają nowe spojrzenie na sposób optymalizacji i zarządzania zasobami w systemie Windows.

Główną zmianą w aplikacji jest nowy system inteligentnego zarządzania zasobami aplikacji i gier. System ma budowę modułowa, co pozwala dostosować konkretne paramenty do danej aplikacji. W związku z tą zmianą w nowej wersji RAM Kontrolera zobaczymy system wtyczek. Każda wtyczka  traktowana jest, jako moduł „specjalistyczny”. Przykładowo wtyczka zarządzająca przeglądarkami WWW ma dodatkowe funkcje, które usprawniają prace przeglądarki internetowej i jednocześnie pozwalają na lepsze dostosowanie samego programu. Funkcja monitorowania wątków przeglądarki pozwala na jeszcze lepsze zarządzanie pamięcią dla aktywnej zakładki lub okna przeglądarki.

Oczywiście pozostaje główny moduł optymalizacyjny, który jak poprzednie czuwa nad całym zasobem pamięci RAM w systemie. Nową opcją jest limitowanie procesora. Możemy określić czy optymalizacja ma nastąpić, jeśli procesor jest nadmiernie używany. Przykładowo, gdy ustawimy wartość górnego limitu na 85% to optymalizacja nie wykona się, jeśli procesor jest wykorzystywany w 85% lub więcej. Dodatkowo sprawdzane jest czy nie jest to chwilowy spadek obciążenia. Domyślnie po 5 sekundach, po spadku obciążenia, możne zostać wykonana optymalizacja. Oczywiście użytkownik dostanie możliwość zdefiniowania sobie limitu używania procesora (do 50% do 95%)  jak i czasu oczekiwania (1-10 sek.).

Podsumowując, nowa wersja programu RAM Kontroler 1.5 daje użytkownikom możliwość dostosowania aplikacji do swoich potrzeb. Nowy system wtyczek pozwala wybrać, co chcemy optymalizować i w jaki sposób.

Główne okno programu

Główne okno programu
 
opcje-plugins
Okno ustawień – Wtyczki
Miejsce, w którym możemy sprawdzić, jakie wtyczki mamy w programie. 

opcje-browsers

Okno ustawień – Zarządzanie wtyczką Browser

opcje-update

Okno ustawień – Nowy moduł aktualizacji

 

Opublikowano w RAMK